Muilo akmens savybės

Šilumos laidumas: 6,4 W/mK

Savitoji šiluminė talpa: 0,98 J/gK

Tankis: 2,980 kg/m³

Lenkimo stipris išilgai gyslos: 16,8 MN/m²

Lenkimo stipris statmenai gyslos: 15,7 MN/m²

Šilumos laidumas

Muilo akmuo dėl tankio ir mineralinės sudėties pasižymi geresniu šilumos laidumu nei kitos medžiagos. Dėl šios savybės muilo akmens konstrukcija gali tolygiai ir greitai įšilti.

Tūrinė šiluminė talpa

Tūrinė šiluminė talpa yra šilumos energijos kiekis, kurį medžiaga gali sukaupti per temperatūros vienetą svorio ar tankio vienetui.

Muilo akmens savitoji šiluminė talpa yra apie 1 J/gK, o jo tankis apie 3 g/cm³, tūrinė šiluminė talpa sudaro 3 J/cm³K. Mineralas magnezitas pasižymi geru šilumos laidumu ir šilumine talpa. Natūralaus akmens savitoji šiluminė talpa įprastai yra 0,84 J/gK, o muilo akmens ji yra 20 % didesnė nei vidurkis.

Tankis

Dauguma žmonių apsigauna dėl muilo akmens tankio, nes mano, kad minkštas akmuo turi būti akytas. Atsižvelgiant į muilo akmens tankį, jo struktūra neturi būti akyta. Muilo akmuo veikiant aukštai temperatūrai ir slėgiui susidarė per porą šimtų milijonų metų. Drėgmė tik padengia jo paviršių ir negali prasiskverbti vidun net veikiant slėgiui. Suomijos VTT techninių tyrimų centre atliekant bandymus (tyrimų ataskaitos numeris 174/80/BET) muilo akmens atviro akytumo rezultatas buvo tik 0,08 %. Gero statybinio akmens akytumas gali būti 0–30 %. Muilo akmuo yra struktūriškai tankus.

Jei į natūralaus akmens vidų patenka drėgmės, sumažėja beveik visų tipų akmenų stiprio savybės. Jei akmuo sudrėksta netolygiai, jis gali išsigaubti. Dėl didelio tankio į muilo akmenį neprasiskverbia drėgmė ir cheminės medžiagos, todėl neatsiranda pirmiau minėtų pokyčių.

Lenkimo stipris

Muilo akmens lenkimo stipris sudaro 60 % jo gniuždomojo stiprio. Tai labai reta akmenų savybė, nes gamtinio akmens lenkimo stipris įprastai yra 5–10 % jo gniuždomojo stiprio.

Cheminis patvarumas ir grynumas

Muilo akmuo yra ypač chemiškai patvarus – jo negali apgadinti net stiprios rūgštys. Jis taip pat yra grynas. Muilo akmuo atitinka Suomijos maisto akto ir dekreto 16 skyriuje išdėstytus reikalavimus.