Šiluminei energijai iš karštų išmetamųjų dujų surinkti naudojama priešpriešinio srauto sistema. Malkoms degant pakuroje, greitai pasiekiama aukšta temperatūra, karštas išmetamąsias dujas stumianti į viršutinę degimo kamerą po viršutiniu dangčiu. Tada karštos dujos nukreipiamos žemyn ir išorėn į šoninius kanalus, kur šiluma susigeria į išorinius akmenis. Tuo pat metu patalpos oras prie židinio išorės sušyla ir juda akmens paviršiumi aukštyn, priešinga kryptimi nei viduje esantis oras, kuris juda žemyn. Šie du priešingi oro srautai žinomi kaip priešpriešiniai. Didžioji dalis sugeneruotos šilumos tolygiai išspinduliuojama patalpoje, taip sukuriant malonią aplinką.

Malkos pakuroje dega greitai ir efektyviai, o solidi „Tulikivi“ masė greitai sugeria šilumą. Poros malkų įkrovų pakanka bet kokiai patalpai prišildyti, o šiluma bus skleidžiama iki 24 valandų ar ilgiau.

„Tulikivi“ židinys neeikvoja šilumos ar malkų, kaip įprastinės krosnelės ar atviras židinys, kuriuos reikia pastoviai kurstyti, kad liepsnotų ugnis.

„Tulikivi“ židiniuose galima įrengti lauko oro tiekimo rinkinį, pvz., pasyviuosiuose namuose. Oro kanalas degimui naudojamą orą iš lauko nukreipia tiesiogiai į degimo kamerą. Pirmosios ir antrosios grupių židinių modeliams reikalingas papildomas adapteris, o trečiosios grupės modelius galima jungti be adapterio.